söndag, april 11, 2010

Striden hårdnar

Republikanerna verkar ha ilsknat till inför tillsättningen av en ny domare till USA:s Högsta Domstol. Nu när president Obama har möjlighet att nominera en kandidat med liknande åsikter som den avgående domare ser motståndarna detta som att deras konservativa falang undermineras.

Det är oroande att man ser politiska poäng och möjligheter till politisk påverkan genom att välja "rätt" domare för sin egen politiska ideologi. Trots att politiken och enskilda senatorer eller kongressledmöter kan vara oerhört konservativa, har Högsta Domstolen ändå visat på en hyfsad objektiv (och liberal) inställning i olika frågor. Det är bara att hoppas att den fortsätter att visa en stor tolerans i sin tolkning av lagarna så att domstolsutslag inte hänger på hur dess sammansättning ser ut.


Läs även andra bloggares åsikter om , Högsta Domstolen, , , , ,


Inga kommentarer: