lördag, augusti 07, 2010

Vilket parti vågar göra det här till en viktig politisk fråga?

Det skulle man kunna fråga sig. Finns det något parti som vill ta i problemet och faktiskt försöka göra något åt det. Jag pratar om mobbning på arbetsplatser. Som är ett större problem än vad man vill låta påskina. Hellre sopar man det under mattan än låter en utsatt få rätt. Hellre förgör man en människa än låter en arbetsgivare ta sitt ansvar och stå sitt kast.

Är det någon som vill leva i ett sådant samhälle? I ett samhälle där en individ offras så att kollektivet kan skjuta ifrån sig sin skuld och istället lägga den på den enskilde?! Dvs vill vi fortsätta ha det som idag?

"På många arbetsplatser tycks finnas en samförståndets kultur som gör arbetsgivare, kolleger, företagshälsovård, rättsväsende med flera parter till medverkande i mobbning. Den drabbade kan sällan ensam bryta sig ur sammansvärjningen. Det måste därför etableras en oberoende instans som kan undsätta offren och driva en rättslig process så att tillämpningen av gällande lag skärps. Kanske är det arbetsmiljöinspektörerna som skall ha de nödvändiga resurserna, kunskaperna och befogenheterna. Men det är också nödvändigt att hjälpa offren med kvalificerade evidensbaserade terapier."

Det är dags att sätta ner foten och göra om och göra rätt!Tidigare inlägg i ämnet:
Intressanta bloggare här o här.

Läs även andra bloggares åsikter om , Arbetsliv, , , , ,

Inga kommentarer: