måndag, november 26, 2007

Kyrkan säger JA

Kyrkor av olika slag har en massa konstiga inställningar till sex och samlevnad. Bland de största kristna kyrkorna står nog den Katolska kyrkan i en klass för sig! Deras sexualfientligan linje och framförallt deras fientliga inställning till preventivmedel, bl a mot kondomer, har under många år skördat liv i onödan. Tyvärr fortsätter detta vansinne än idag.

Desto glädjande är det då att se att "Sveriges biskopar anser att det behövs en ny offensiv i kampen mot hiv och aids. Och de rekommenderar kondom som ett sätt att rädda liv."

Det är oerhört intressant att se hur svenska kyrkan även gör kopplingen mellan användandet av kondom och andra preventivmedel med kvinnors rättigheter; "I biskopsbrevet, som ges ut i 12.000 exemplar, knyts fakta om sjukdomen ihop med värderingsfrågor: att hiv och aids hör ihop med fattigdom, att det är en kvinnofråga och att attityderna till dem som drabbats är viktiga."

Jag är som sagt mer eller mindre ateist men det betyder inte att jag är helt naiv kring den makt som bl a Katolska kyrkan har i flera länder. De har bokstavligen makten över liv och död när det gäller kvinnors liv och hälsa.

Läs gärna också bloginlägget om Katolska kyrkan och Nicaragua där landet införde abortförbud, aktivt påhejade av Kyrkan, med katastrofala konsekvenser till följd.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: