tisdag, november 27, 2007

Vill vi ha el eller inte?

Frågan kan tyckas enkel att besvara - de allra flesta i detta avlånga land svarar säkert ja på den. Men sedan kommer följdfrågan som inte är fullt lika enkel att besvara - hur vill vi att elen ska produceras!

Med tanke på Klimatfrågan och de stora klimatförändringarna som sker nu är det här en fråga som kräver sin eftertanke. Dessutom måste vi ta med i beaktandet att vi har skapat ett samhälle; med bostäder, arbetsplatser och annat utifrån synsättet att naturtillgångarna är oändliga. Jag tänker t ex på alla bostäder som värms med direktel - även om det finns små bidrag för konvertering är kostnaden för den enskilde fastighetsägaren alldeles för stor för att genomföra det.

Dessutom bor vi i ett land med ett relativt kallt (temperaturmässigt) klimat. Alltså behöver vi värma upp våra hem. Annars finns ju risken att det kan bli som i Storbritannien där man varje år (vinter) kan läsa om äldre som har omkommit av kylan då de inte haft råd att värma upp sina bostäder!

Motsatsen till det här är de extrema varma och torra somrarna som vi kan förvänta oss framöver. För att klara det behöver vi ha tillgång till välfungerande luftkonditionering - "Sjukvården måste till exempel anpassas. Bland annat ökar kraven på energieffektiv nedkylning av akut- och intensivvårdsavdelningar och sjukhem". Och till allt det här krävs el.

Tills vi har hittat en lösning som tillfredsställer alla smaker- miljövänner såväl som industrivänner - ser jag en ökad satsning på utbyggd kärnkraft som ett bra alternativ. De släpper inte ut en massa skit och de är faktiskt relativt säkra. För hur vi än vänder och vrider på saken kommer vårt energibehov snarare att öka än att minska.


Andra bloggar om: , , , , , ,

11 kommentarer:

Staffan V sa...

Eh... Släpper inte ut en massa skit? Det är väl just det de gör. Inte så mycket under själva elproduktionen men både före och efter.

Vilket liv sa...

Ja, men de släpper ut mindre än t ex kolkraftverk. Frågan är egentligen vad alternativet är.

Staffan V sa...

Jo, mindre koldioxid ja. Däremot finns det visst annat avfall från både brytning och utbränt bränsle som måste tas om hand.

Jag tror inte att ett enda alternativ kan ersätta kärnkraften utan man får jobba på många håll.

Vilket liv sa...

Självklart behöver vi andra energikällor också! Vi måste bara vara realistiska och inse att elkonsumtionen inte kommer att minska drastiskt utan den kommer nog mer eller mindre ligga på en konstant nivå.
När det gäller elproduktionen gäller nog devisen - alla bäckar små...

Visst måste vi försöka minska elberoendet men det är lättare sagt än gjort. Själv kommer vi att installera solfångare till att värma varmvattnet i huset - något jag tror bli superbra.

Sån här teknik måste nog ner i pris innan det blir något som folk får upp ögonen för mer o mer.

Magnus Andersson sa...

Staffan: "Jag tror inte att ett enda alternativ kan ersätta kärnkraften".

Varför ska en av de renaste energikällor vi har ersättas? Och varför just nu, när den även är extremt bra för att minska koldioxid-utsläppen?

Att vi ska ifrågasätta el tycker jag är fel.

Vi borde se nyktert och vetenskapligt på allt. T ex är enligt samlad forkning återvinning av sopor inte mest miljövänligt, men det är ett mantra som upprepas. På samma sätt upprepas att el är negativt, och ordet "elberoende" är vanligt.


En annan myt i dagens DN:

DN-artikeln om att fler skulle dö i värmeböljor är också osaklig, eftersom all forskning visat att 2-3 gånger så många dör av extremt kallt väder. Bl a oberoednde utredningar år 2000 för USA resp- Europa har visat detta. Således ger en varmare värld färre väderrelaterade dödsfall.

Anonym sa...

Alternativen är förnybar energi, ökad effektivitet och minskat användande. Att bygga 2000 nya kärnkraftverk världen över för att ersätta fossila bränslen är vansinne, både på grund av problemet med slutförvaring och på grund av all energi som går åt till att bygga dem. Mycket tyder dessutom på att drift av kärnkraftverk är oekonomiskt, varför stora bidrag behövs.

Det verkliga alternativet är som vanligt att ersätta globaliseringen och nykorporativismen med ett hållbart samhälle baserat på människors önskemål och behov, inte företagens och politikernas profit.

Vilket liv sa...

"Alternativen är förnybar energi, ökad effektivitet och minskat användande."
Helt klart ökad effektivitet och mångfald bland elproduceringen. Däremot tror jag inte på minskat användande! Vi har det samhälle vi har; bostäder, arbetsplatser, avstånd osv. och det är inget vi kan ändra på hux flux.

"Mycket tyder dessutom på att drift av kärnkraftverk är oekonomiskt, varför stora bidrag behövs."
Vet jag inte så mycket om - kom gärna med mera info.

"Det verkliga alternativet är som vanligt att ersätta globaliseringen och nykorporativismen med ett hållbart samhälle baserat på människors önskemål och behov, inte företagens och politikernas profit."

Jag tror också att människors önskemål och behov går före - vi behöver alla varma (och kalla) bostäder, hushållsapparater använder el osv. Om man ser det rent krasst - bättre teknikforskning men utan högre elpriser - leder bara till att uppdelning - de som har råd och de som inte har råd.

noctivagus sa...

Att påstå att det finns fullgoda alternativ är att vara naiv och blunda för verkligenheten. Att bygga ut alla vattendrag var ju det värsta man kunde göra för ett tag sedan, har man nu glömt bort det??? Nej att inte bygga ut kärnkraften är både oansvarigt och otroligt korkat. Kärnkraft för vår och miljöns skull.

Staffan V sa...

Sett till koldioxidutsläppen är kärnkraften något bättre än kolkraft och ungefär likvärdig med fossilgas. Biogas är nog ett mer intressant alternativ i så fall. Speciellt eftersom metan är en växthusgas så det är en ren välgärning att elda upp den.

Ekonomisk sett är kärnkraftsel ganska dyr och kräver statliga subventioner.

Anonym sa...

Sök efter "nuclear" och "subsidized" så får du många argument från båda sidor om de ekonomiska aspekterna.

Att säga att vi har det samhälle vi har osv är att ge upp alldeles för lätt. Som vanligt så är det vi vanliga människor som kan påverka genom att göra val, i stället för att vänta på att politiker och näringslivet "löser" problemet åt oss.

Magnus nämner mycket forskning men inga källor. Är det samma typ av "forskare" som hävdade att rökning inte var skadligt och att klimatproblemet inte existerar (i vissa fall samma personer)? Ett fåtal knäppgökar som får oproportioneligt mycket utrymme i media eftersom sensationsrubriker alltid är populära. Och om återvinningen sker på ett undermåligt sätt så är det väl bättre att förändra detta än att sluta återvinna? Dessutom är många av materialen (olja för plast, aluminium osv) begränsade råvaror.

Ingen har f ö nämnt vattenkraft, vilket jag personligen ser som en lågt prioriterad lösning. All typ av energiutvinning riskerar att påverka omgivningen negativt, vilket är anledningen till att användningen bör begränsas och effektiviteten ökas.

J sa...

Hela debatten runt kärnkraft är fortfarande fruktansvärt snedvriden och (antar jag) ett resultat av att dagens journalister själva stod och demonstrerade mot kärnkraften när det begav sig.

Jag säger absolut inte att kärnkraft är säkert och utan avfall, absolut inte. Men situationen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 20 år sen. Tekniker för att återanvända bränsle har funnits länge och minskar både mänden material som måste slutförvaras och tiden då det är hälsovådligt. Moderna kärnkraftverk är dessutom betydligt effektivare än de som är i drift i sverige idag.

Ingen energiform kan i slutändan ensam ersätta vårt energibehov.

Men att kategoriskt förneka kärnkraften plats i debatten är vansinnigt.

Det dör fler människor varje månad på grund av utsläpp från kolkraftverk än det någonsin dött människor av kärnkraftsrelaterade olyckor.