torsdag, april 08, 2010

El till alla


Tanken är helt rätt och riktig! Alla hushåll ska i dessa energimedvetna tider ha sin egen elmätare för att man på så sätt ska kunna veta exakt vad man förbrukar. Eller hur? En utav idéerna bakom installation av individuella elmätare i t ex flerbostadshus är ju att man vill få ner elförbrukningen. Att låta de boende se hur mycket el de förbrukar och att också låta dem betala för det. Rimligtvis borde det också leda till sänkt elkonsumtion.

Det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås installerade individuella vattenmätare i flera av sina flerbostadshus och där har förbrukningen minskat rejält.

" Nu går Mimer vidare och inför även mätare för varmvatten i sina lägenheter.
Användningen av varmvatten kan stå för en stor del av värmeförbrukningen i ett flerbostadshus. Eftersom värmen ingår i hyran är det inte självklart att de boende sparar på varmvattnet.
– I vår nyaste bostadsproduktion har 300 lägenheter egna varmvattenmätare, berättar Mikael Söderberg.
Där är varmvattenförbrukningen 30 procent lägre än i det övriga bostadsbeståndet.
– Även om de som bor där sparar energi tror jag inte att de upplever någon sämre komfort."


Nu har det dock kommit en studie som visar att individuella mätare nästan inte påverkar elförbrukningen överhuvudtaget - förutom i en utav grupperna.

"Grupperna har bestått av lägenheter, villor och radhus, antingen blandat eller var för sig.

Studien visar att den enda grupp som levt upp till intentionen med de nya elmätarna är gruppen som bestått enbart av villaägare. Där minskade energiförbrukningen med 13 procent.

En av de andra grupperna, villor, radhus och lägenheter, ökade däremot sin förbrukning med 28 procent medan en grupp bestående i huvudsak av konsumenter boende i lägenheter ökade elförbrukningen med 18 procent."

Jag tycker att det verkar oerhört märkligt att man kan se så här stora skillnader. Varför har inte folk större intresse av att spara på elförbrukningen? För mig själv som bor i villa är det en självklarhet att ha individuell elmätare för att jag ska kunna ha koll på hur mycket vi har förbrukar. Det handlar inte bara om kronor och ören - det handlar lika mycket om att vi måste ha en hållbar utveckling och se till att vi bara förbrukar det vi faktiskt behöver.

En intressant tanke är att man skulle kunna ha olika "tariffer" - t ex så kan jag kanske tänka mig att betala mer för själva förbrukningen än att ha en hög fast avgift. Då kan ju varje hushåll själv avgöra vad som passar dem bäst. I dagsläget är vår familjs elförbrukning (varmvatten, hushållsel och värme) ca 11000 kWh/år. Vi har Vattenfall som nätägare och de tar saftigt betalt bara för att låta elen flöda i trådarna.

Jag är en stark anhängare av goda incitament - om folk verkligen börjar koppla sina elräkningar till vad de faktiskt förbrukar så tror jag nog att Sveriges elförbrukning går ner. Att ständigt höja priset, momsen och skatten på el är helt fel väg att gå. Vi lever trots allt på den norra delen av jordklotet med ett kallare klimat och långa och mörka vintrar. Och hur vi än gör så lär vi bo kvar här. Inte ens Miljöpartiet kan ändra på den saken.

Andra bloggare här och här.

Läs även andra bloggares åsikter om , Ekonomi, , , , ,

Inga kommentarer: