onsdag, april 14, 2010

Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter


En glädjande nyhet! Mödradödligheten har för första gången på mycket länge minskat i världen. Tänk att det fortfarande är så att det allra farligaste en kvinna kan göra är att vara gravid och att föda. Det var det visserligen också på de gamla grekernas tid.....Men att det idag, år 2010, fortfarande är förenat med livsfara i vissa delar av världen att genomgå en graviditet och att föda barn är mycket nedslående.

" De positiva siffrorna beror, enligt studien, på att det i dag föds färre barn än tidigare, att människors inkomster är högre, att fler kvinnor är utbildade och att det finns en större tillgång till professionell hjälp vid förlossning.
– Resultaten visar att förståelsen av orsakerna till mödradödlighet har förändrat bilden av och angreppssättet mot den, säger Lotta Sylwander på Unicef."

Det är också så att många kvinnor dör pga att de inte har rätt till säkra och lagliga aborter utan tvingas till kvacksalvare på någon bakgata. Religion är en stark och bidragande faktor till att aborter är förbjudna i många länder, t ex är katolska kyrkan helt emot aborter.

"– En annan aspekt på det hela, som inte tas upp i studien, är abortfrågan. I vissa länder dör 30 procent av alla mödrar på grund av en osäker abort. Jag tycker att det är katastrofalt och en skandal, när man så länge har känt till detta, att det ändå inte finns tillräckligt med resurser.
– En säker och laglig abort skulle sänka de här siffrorna ytterligare. Det vet man, och det finns forskning som talar för detta, säger Anneka Knutsson."

Att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter - är en självklarhet för mig! Är det det för dig också?


Läs även andra bloggares åsikter om , Mödradödlighet, , , , ,


1 kommentar:

Jonas_ sa...

Jag kunde inta ha sagt det bättre själv, kvinnors rättigheter är viktiga.