lördag, april 03, 2010

Kyrka av Guds nåde

Det skrivs nu spaltkilometer om sexuella övergrepp som präster inom katolska kyrkan har begått under årtionden. Trots att så många offer har trätt fram och berättat sina historier är det inte alla stift som tar det här på fullaste allvar. Visst är det skrämmande att så många under så lång tid har känt till att det har begåtts övergrepp utan att reagera och ingripa. Man har valt att titta åt andra hållet - eller ska man säga att man har valt att vända andra kinden till?

Det är skrämmande att en organisation som hyllar celibatet och håller sexual moralfrågor så högt kan begå så många och hemska brott mot barn. Barn som de i många fall hade vårdnaden om på barnhem och på andra institutioner. De använde sina höga positioner i samhället till sin egen fördel - mot sina offer och lät dessa framstå som lögnare och bedragare när saker och ting började uppdagas.

Den nuvarande påven, Joseph Ratzinger, var själv involverad i en grupp som hade till uppgift att utreda övergrepp mot barn och han valde då att försöka tysta ner saken. Han bagatelliserade övergreppen och kallade dem för engångsförteelser som inte skulle komma att upprepas. Idag vet vi hur fel han hade!

"Det har uppdagats att han hade stort inflytande över hanteringen av pedofilbrott när han var kardinal Joseph Ratzinger i Tyskland – men lät präster som utretts för pedofili flyttas till andra kyrkor utan att polisanmälas."

"Ratzinger fick också brev från ärkebiskopen i Wisconsin i USA 1996 om att prästen Laurence Murphy under 24 års tid förgripit sig på pojkar på en internatskola för döva – men ingenting gjordes och minst 200 pojkar drabbades, enligt New York Times."

Att ens komma på tanken att inte polisanmäla präster som begår övergrepp på barn utan att istället skydda dessa förövare visar på allt annat än godhet. Det visar på en cynism och människosyn som är riktigt skrämmande.

Katolska kyrkan i Irland, Storbritannien, Danmark och i Tyskland har till stor del visat stor ånger och biskopar har avgått. De har också insett att de en gång för alltid har förlorat sitt höga anseende som de tidigare haft i samhället.

Nu försöker katolska kyrkan framställa sig själva som offer - genom att hävda att man själv utsätts för ett orättvist mediadrev och att kritiken mot dem börjar ta steg liknande antisemitism. Skrämmande! Att en sådan stor och inflytelserik organisation inte vågar tvätta sitt skitiga byk offentligt tyder på att man har ännu mer att dölja. Vi har definitivt inte sett slutet på den här hemska historien utan frågan är bara när ännu mer kommer att se dagens ljus.

Det här handlar ju också om hur katolska kyrkan är organiserad - självklart kommer prästernas celibatet att hamna under lupp. Ingen annan religion/kyrka har haft dessa oerhört stora numerärer av sexuella övergrepp än den kyrka och religion som kräver celibat av sina präster.

Katolska Kyrkan är ju en manlig kyrka där man hyllar kvinnan som antingen Madonna eller Hora, där man endast tillåter manliga präster som ingår i en klubb för inbördes beundran - självklart måste något gå fel i en sådan här oerhört självcentrerad och arrogant organisation. Frågan är bara hur många människor, barn som vuxna, som har lidit genom den här kyrkans maktfullkomlighet. Att aldrig erkänna sina synder eller misstag, att alltid smutskasta sina offer och att alltid låta förövaren gå fri är något som aldrig kan tolereras. Det är dags att kräva total öppenhet och redovisning av kyrkans förehavanden. Det är också dags att kräva att kyrkans rikedomar betalas ut i skadestånd och till att göra gott i de samhällen där förövarna har härjat som värst.

En läxa som alla borde lära av de här hemska historierna är att ALDRIG låta en religion eller kyrklig institution få för mycket inflytande i samhället. Detta då en kyrka och religion aldrig är underkastade demokratiska värderingar eller granskningar. De är istället upphöjda på grund av sin tro och det kan aldrig vara gott nog. Det kan de tusentals offren av sexuella övergrepp vittna om idag.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Micael sa...

Att säga att det är pga katolska kyrkans som alla övergrepp har skett är som att säga att det är islams fel att Al-Qaida och andra organisationers begår terrordåd. Håller med om att det som hänt är för djävligt och att fler ursäkter borde komma tillstånd, tom att på en borde avgå för att inte solka ner påvestolen mer. Men det är inte kyrkans fel, vi är 1
miljard katoliker i världe och du måste hålla med om att alla är inte pedofiler.

Vilket liv sa...

Jag menar inte att alla katoliker är pedofiler. Jag menar att ju mer konservativ en religion är och ju mer exkluderande den är och elitistisk - t ex att behandla kvinnor som den gör (likheter med konservativ Islam) gör att risker för övergrepp och andra oacceptabla handlingar ökar. Det finns ingen som helst insyn utifrån och religionen/kyrkan står fri från vanliga demokratiska värderingar om jämställdhet och jämlikhet. Sådant brukar inte båda gott - vilket det här nu bevisar. Att det under så många år har begåtts så många övergrepp tyder nästan på att det har skett systematiskt.

Arga Mamman sa...

Tack för ditt inlägg!
Detta är ett ämne som rör alla, inte bara katolikerna.Förra året såg jag en dokumnetär: "Deliver us from Evil". Efter det mådde jag illa. Påven har faktiskt varit med och mörkat övergrepp under sin tid som kardinal. I Dagen Nyheter 2:e April, kunde man läsa att påven tycke att skriverierna om sexskandalerna är ”trivialt skvaller”.
Att bli sexuellt utnyttjad av en präst/biskop och sedan våga prata om det, är det trivialt skvaller?
Jag trodde att man kunde gå tryggt till kyrkan. Men vem ska man våga be : bevara oss från ondo" när vissa av kyrkans män är de onda?
Påven ska vara guds ställföreträdare på jorden. Bevare oss väl! Den guden vill jag inte dyrka.

Vilket liv sa...

Arga Mamman:
Det är otäckt och rent utav skrämmande att en sådan här religiös organisation har begått så många övergrepp under så lång tid. Jag är övertygad om att det är allmänt känt att övergreppen begås - men att man väljer tystnaden för att inte "skada" kyrkan. Offren däremot kastar man ut och vänder ryggen till. Usch!
Det är dags att omvärlden ställer krav på öppenhet och att gärningsmännen ställs till svars för sina handlingar. Ingen ska undgå detta - inte ens påven om det är så att han har begått en brottslig handling!