fredag, april 09, 2010

Pesten sprider sig som en löpeld


Nya övergrepp av präster i Katolska Kyrkan har uppdagats i våra grannländer Norge och Danmark. Men för sjutton, när är det nog? Hur många fler barn och ungdomar har utsatts för övergrepp av präster och andra inom kyrkan?

I Danmark väljer kyrkan öppenhet - man väljer att öppna sina arkiv och låta en oberoende utredare ta del av dem. I Norge däremot säger kyrkan ifrån - man hävdar tystnadsplikten under bikt som så mycket starkare och tyngre än att låta polis och rättsväsende få ta del av material som kan ge offren rättvisa och gärningsmännen sina rättmätiga straff.

"I torsdags meddelade den danska katolska kyrkan att den ska öppna sitt motsvarande arkiv för en utomstående utredare, men så blir det inte i Norge, säger katolska kyrkans överhuvud där, biskop Bernt Eidsvig.

– Det kan inte bli tal om att öppna arkivet för utomstående, slog han fast på fredagen.

En norsk präst har laglig rätt att hemlighålla sådant som framkommit vid själasörjande eller vid bikten, framhöll Eidsvig och betonade hur allvarligt ett brott mot tystnadsplikten är inom kyrkan."


Hur kan den katolska kyrkan acceptera att i vissa länder kan gärningsmännen undkomma straff därför att biskopar hävdar tystnadsplikt?! Återigen visar det att det finns en kultur av tystnad och att man vill hålla varandra bakom ryggen. Lite grann som att stoppa huvudet i sanden och låtsat som om ingenting har hänt! Påven och hans hantlangare verkar inte begripa att deras Kyrka står på osäker grund.

"Som en konservativ amerikansk katolik uttryckte det i New York Times: ”Pedofili är en pest som hotar hela kyrkans framtid..."”

Tyvärr tror jag att fler uppgifter om övergrepp kommer att komma fram och den stora frågan är hur Påven och Katolska kyrkan kommer att agera i slutändan - sista ordet är inte sagt i den här smutsiga och sorgliga historien.


Läs även andra bloggares åsikter om , Katolska Kyrkan, , , , ,

Inga kommentarer: