torsdag, april 15, 2010

Våldtäkt som massförstörelsevapen


I ännu ett krig är det kvinnor och barn som drabbas hårdast. Som alltid.

"En överväldigande majoritet av alla krigsoffer i dag är civila, och kvinnor och barn är särskilt utsatta. Våldtäkt och sexuella övergrepp har sannolikt använts som ett vapen för att terrorisera motståndarsidan så länge det funnits krig, men först i juni i fjol antog FN en resolution som slog fast att våldtäkt är ett vapen och ett hot mot internationell fred och stabilitet."

" Enligt resolution 1820 används våldtäkt av stridande parter för att ”förnedra, dominera, sätta skräck i, driva bort och tvångsförflytta civila i ett samhälle eller en folkgrupp”

Jag läser om kvinnorna i Östra Kongo - ett land i sönderförfall - ett land där så många som hälften av alla kvinnor kan ha våldtagits. Beväpnade soldater i grupp far fram som hin håle själv och våldtar kvinnor och flickor med fruktansvärda konsekvenser som följd.

Det här påminner mig om kriget i Bosnien där kvinnor också utsattes för massvåldtäkter av de olika militära grupperna. Allt för att "förorena" fienden och traumatisera en stor del av befolkningen. Den här fruktansvärda krigstaktiken är förödande för den enskilda kvinnan och hennes framtidsutsikter. Beroende på i vilket samhälle hon lever i så kan hon antingen få det stöd och den hjälp hon så oerhört väl behöver eller så kan hon förvisas då hon anses har dragit skam över sig själv och sin familj.

"En av de svåraste utmaningarna för de kvinnor som blivit våldtagna är att komma tillbaka in i samhället igen. Christer Zettergren (Röda Korset) besökte ett sjukhus i Kongo. Där träffade han en kvinna som blivit våldtagen av sex män. Hon berättade att det svåraste var att inse att varken hennes man eller hennes barn ville träffa henne igen."

Våldet mot dessa kvinnor och barn är fruktansvärt. Det måste stoppas NU!


Länk till UNIFEM - United Nations Development Fund for Women

Läs även andra bloggares åsikter om , Våldtäkt, , , , ,

Inga kommentarer: