tisdag, maj 26, 2015

Medlemsmöte

Det laddas för lönerörelse som drar igång strax efter sommaren och nu har vi inom facket högtryck. Det är medlemsmöten på löpande band och vi pratar lön, lön och åter lön. Förutom lön pratar vi också mycket arbetsmiljöfrågor och här upplever vi att medlemmarna många gånger är oroade över den försämrade arbetsmiljön. Både den fysiska såväl som den psykosociala arbetsmiljön får låga betyg i medarbetarundersökningar.

Otydlig styrning, oklara roller och vingklippta medarbetare som inte ges utrymme eller förtroende att använda sig av sin professionalism i sitt arbete bäddar inte för ett gott arbetsklimat. Man upplever att organisationen mer eller mindre är toppstyrd och att de "där uppe" inte har kunskap (eller vill skaffa sig den kunskapen) om vad "de därnere" arbetar med och hur arbetet upplevs och/eller skulle kunna göras bättre. Man upplever ett ökat avstånd mellan "teoretikerna" och "praktikerna" och vi måste här hjälpa till att hitta övergångar och bryggor för att samarbetet ska flyta på bättre.

Under medlemsmötena är frågorna många och tuffa. Det är bra. Vi som förtroendevalda måste alltid ta våra medlemmars frågor och funderingar på största allvar. Medlemmarnas väl och ve är det vi arbetar stenhårt för.Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inga kommentarer: