söndag, december 02, 2007

5-öringen har äntligen trillat ner

Vad är det jag hör från moderaternas sida? Att kvalité och tillgänglighet är viktigare än vem som äger sjukvården! Det här låter som ett stort ideologiskt avsteg från den "rätta" moderata vägen men är i och för sig ett välkommet sådant. Filippa Reinfeldt och Per Schlingman skriver bl a på DN Debatt "Att komma tillrätta med dessa utmaningar förutsätter en politisk diskussion som fokuserar på rätt saker. Tyvärr har denna i allt för hög grad handlat om formerna för sjukvården snarare än om dess innehåll. Det handlar inte minst om i vilken utsträckning vården ska ske i offentlig eller privat drift, vem som ska finansiera vad och hur den övergripande strukturen ska se ut. "

Vidare lyfter de också fram att kvinnor inte alltid får likvärdig vård som männen "För kvinnor kan vård vara mer problematisk än för män. Män och kvinnor är olika och kan därför svara olika på samma behandling. Eftersom den medicinska forskningen huvudsakligen har använt sig av manliga försökspersoner och manliga referensramar är kunskapen om kvinnors sjukdomar lägre. Gruppen ska fördjupa sig inom detta och lämna svar på vad som kan göras i syfte att minska skillnaderna."

Det är ju i sig häpnadsväckande att höra ett landstingsråd säga det här - det som många har vetat om länge - att kvinnor och män har behov av olika vård men att de inte alltid får det. Än mer förvånande är att det INTE kommer från vänsterblocket utan från moderaterna som inte riktigt betrakatats som ett kvinnoparti. Det ska de faktiskt ha all heder för.

I och med att Stockholms läns landsting är så stort som det är hoppas jag att de blir vägledande för de här diskussionerna; att kvalité och innehåll i vården är så mycket viktigare än vem som faktiskt äger eller driver den.


Andra bloggar om: , , , , ,

Inga kommentarer: