lördag, november 07, 2009

Vem ska leda och fördela arbetet?

Att vara chef har sina för- och nackdelar. Fördelarna snackas det mest om men den andra sidan då? En utav nackdelarna med att vara chef är att man oftast är satt under lupp av sina medarbetare. Hur är det med chefens kompetens? Hur fungerar relationen till medarbetarna? Balansgång på knivsegg.

Jag tror att uppfattningen om hur en bra chef ska vara är mycket olika beroende på vem du frågar. Handelshögskolan i Stockholm har i en undersökning frågat en massa företag hur de ser på hur en chef bör vara.

"Så viktig är följande förmågor för att bli framgångsrik i näringslivet.
Skala 1 – 5 där 5 är mycket viktigt:
1. Skapa relationer 4,6
2. Förmåga att övertyga 4,6
3. Tänka strategiskt 4,2
4. Skaffa nya kunskaper 4,0
5. Intuitiv förmåga 3,9
6. Organisatorisk förmåga 3,9
7. Tänka analytiskt 3,9"

Däremot tycker företagen att det är mindre viktigt att chefen är en fritänkare - att tänka fritt är alltså inte uppskattat av aktieägare och styrelse. "//... inte särskilt viktigt ”att gå sin egen väg”, en av fyra tycker det är ”viktigt” men ingen att det är ”avgörande”. En chef får alltså inte bli alltför egotrippad och till varje pris genomdriva sina egna idéer." Kanske är det så att de bara vill ha en utförare....

Intressant är faktiskt att företagen inte tycker det är viktigt med områdes/ämneskunskap. Ett bra exempel på det är ju Arbetsförmedlingen vars generaldirektör faktiskt är tandläkare! Risken med att ha chefer som inte har specifik kunskap kan vara att medarbetarna (på golvet) inte uppfattar att de får gehör för sin ämneskunskap som de har accumulerat genom åren. Kommunikationssvårigheter med andra ord eller helt enkelt att chefer ses med suspekt - med något som liknas "you scratch my back, and I scratch yours". Misstankar om att företagets bästa inte sätts i fokus kan frodas.

Ett par andra saker som jag slås av är att inget av det här handlar om relationen chef - medarbetare. Hur man kan samarbeta/samverka runt eller omkring olika frågor; ödmjukhet - att våga erkänna sina misstag och stå för dem (dessa punkter faller, enligt mig, INTE under förmågan att skapa sociala relationer utan de är betydligt större än det).

Jag är övertygad om att rangordningen hade blivit mycket annorlunda om medarbetare hade fått lista de egenskaper de tycker att en chef bör besitta. Men som vanligt är det mindre intressant att höra dessa åsikter. Risken är ju då att man kanske måste börja rekrytera utifrån andra kriterier och det är just det man inte vill - lika barn leka bäst. Gäller i allra högsta grad även chefer!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: