onsdag, april 07, 2010

Moderaternas flaggskepp har gått på grund

Tyvärr går det ibland snett, rejält snett. Och det är precis vad som har skett med den så kallade reformeringen av sjukförsäkringssystemet. Politikerna sätter upp kravspecifikation och Försäkringskassan tolkar utifrån detta och helt plötsligt har vi en stor grupp människor som fortfarande är sjuka men som av politikerna inte anses vara det och därför ska skrivas in på Arbetsförmedlingen.

Sanna Rayman skriver i SvD "Man skulle kunna se den utvecklingen som en framgång. Men av någon anledning envisas många med att det är ett misslyckande när två tredjedelar faktiskt börjar ta några kliv framåt. Detta med hänvisning till att den sista tredjedelen återgår till sjukskrivning."

Man har helt klart inte kunskap om hur "reformen" faktiskt ser ut i verkligheten. Människor gör sitt absoluta yttersta för att försöka uppfylla kraven från både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi talar om ett stort antal individer som fortfarande betraktas som sjuka av sjukvården men som har friskskrivits av politikerna och som inte har något annat val än att delta i spelet om de vill ha någon ersättning.

Arbetsförmedlingen uppger att ca 30% av de inskrivna ska kunna återgå till Försäkringskassan - och då handlar det om personer som är så sjuka att de egentligen inte skulle ha varit hos AF från början. Det finns dock många, många fler individer som fortfarande är sjuka men som av FK bedöms vara friska! De får inte förlängd sjukpenning eller avslag på sin ansökan om ny sjukpenning.

Det hela är en charad! Man leker hejvilt och på ett oerhört oförskämt sätt med människor som inte vill något annat än att bli friska. Att stå som arbetssökande på AF hjälper inte dessa individer till medicinsk rehabilitering ett endaste dugg.

Nej, gör om och gör rätt. Man måste skaffa sig en helhetssyn och en samsyn på både den medicinska och den arbetslivsinriktade rehabiliteringen över partigränserna. Frågan är alltför viktig för att i stort sett låta ett parti dominera debatten.

Riv upp den så kallade reformen och bjud in alla partier i Riksdagen till överläggningar i frågan. Det är precis vad Sveriges medborgare förtjänar och förväntar sig.

Andra bloggare.

Inga kommentarer: